Jazyk webu:
About

O NÁS

IOSEC je skupina medzinárodných partnerov, ktorá bola založená v roku 2010. IOSEC poskytuje odborné a konzultačné služby v oblasti riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti, a ochrany osobných údajov. Tieto služby poskytujeme všetkým typom organizácií bez ohľadu na ich veľkosť a krajinu. Vďaka medzinárodnej pôsobnosti sme schopní poskytnúť svoje služby v rovnakej kvalite a štandarde v každej krajine EÚ.

Manažment skupiny má dlhodobé medzinárodné skúsenosti s riešením informačnej bezpečnosti v organizáciách, ktoré požadujú vysokú úroveň služieb spojených s analýzou obchodného dopadu, s riadením rizík, a nastavením bezpečnostných politík, ktoré pokrývajú všetky oblasti ich podnikania.
Vďaka silnej firemnej identite je značka IOSEC ® uznávaná a pozitívne vnímaná širokou verejnosťou. Nielenže v sebe odráža inovatívne prvky a pokrok, ale ostáva prepojená so svojou bohatou minulosťou a skúsenosťami. Sme súčasťou prostredia, v ktorom pôsobíme. Preto je pre nás jednou z našich priorít spoločensky zodpovedné a etické podnikanie.
V oblasti ochrany osobných údajov vám zabezpečíme: 
 • vypracovanie bezpečnostných opatrení v zmysle GDPR nariadenia a legislatívy danej krajiny EÚ. V prípade, že podnikáte vo viacerých krajinách EÚ, vieme vám zabezpečiť zosúladenie vypracovaných bezpečnostných opatrení s legislatívnou úpravou ochrany osobných údajov danej krajiny.
 • výkon funkcie: Zodpovedná osoba (Data Protection Officer - DPO). Skupina podnikov (*) si môže určiť jednu Zodpovednú osobu, ak je ľahko dostupná z každej prevádzkarne.
 • odborné a právne poradenstvo
 • šetrenie incidentov
 • posúdenie vplyvov (DPIA) v zmysle medzinárodného štandardu ISO/IEC 29134
 • testy proporcionality 
 • školenia
 • audity (interné, externé a zákaznícke)
IOSEC vám prináša profesionalitu, náhľad nad vecou a preverenú schopnosť obhajovať spracované dokumentácie a bezpečnostné opatrenia pred Úradom na ochranu osobných údajov i behom kontrol u zákazníka. V prípade, že sa rozhodnete pre nás, získate túto pridanú schopnosť, ktorá je neoceniteľná v kritických situáciách.

* „Skupina podnikov“ každá holdingová spoločnosť spolu so svojou dcérskou spoločnosťou.
Image

NÁŠ TÍM POZOSTÁVA

 • skúsení audítori v oblasti medzinárodných noriem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 31000 a ISO 22301
 • experti pre sieťovú a kybernetickú bezpečnosť
 • manažéri informačnej a kybernetickej bezpečnosti
 • kvalifikovaný odborníci vykonávajúci činnosti „Zodpovedná osoba“ v zmysle požiadaviek GDPR
 • konzultanti a právni experti
V oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti vám zabezpečíme:
 • spracovanie rôznych bezpečnostných dokumentácií na informačné systémy 
 • zavedenie systémov pre riadenie informačnej bezpečnosti v zmysle medzinárodných noriem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1
 • riadenie kontinuity činnosti (analýzy obchodného dopadu) v zmysle normy ISO 22301
 • riadenie rizík v zmysle normy ISO/IEC 27005
 • penetračné testy
 • výkon funkcie Manažéra Informačnej Bezpečnosti (Information Security Manager / Chief Information Security Officer), ktorý zodpovedá za informačnú bezpečnosť v organizácii. Zodpovedá za plánovanie rozvoja bezpečnosti, sledovanie trendov, vykonávanie analýz informačnej bezpečnosti a stanovenie stratégie a politiky informačnej bezpečnosti
 • výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti
 • vypracovanie bezpečnostných opatrení v súlade so zákonom kybernetickej bezpečnosti
 • audity (interné, externé a zákaznícke)