Jazyk webu:

ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

IS RiA

is rIA

RiA představuje jedinečný nástroj pro systémové řízení jakýchkoli rizik v organizaci. Pomáhá manažerům a vlastníkům rizik řídit svá rizika. Je vhodným řešením pro manažery informační a kybernetické bezpečnosti. Pomocí intuitivního a snadno použitelného nástroje identifikujte všechna rizika dříve, než se stanou kritickými pro vaši organizaci.

RiA je informační systém typu klient-server, jehož prostřednictvím dokážete spravovat svá aktiva a řídit rizika. Informační systém splňuje přísné požadavky evropské legislativy pro řízení kybernetických rizik podle směrnice NIS 2. Informační systém je v souladu s novou mezinárodní normou ISO/IEC 27005:2022.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Správa aktiv a vlastníků aktiv

Správa zranitelností

Správa hrozeb

Správa rizik a vlastníků rizik

Správa opatrení

Podklad pro audit kybernetické bezpečnosti

Podklad pro audit informační bezpečnosti

VÝHODY A PŘÍNOSY

Řízení aktiv a rizik na jednom místě

Import aktiv z různých systémů

Systém lze nasadit ve vašem prostředí

Stanovte si kritéria akceptování rizika

Soulad s normou ISO/IEC 27001

Soulad s GDPR nařízením

Soulad se zákonem čj. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti

Implementací sady nástrojů pro Řízení rizik a Řízení aktiv dokážete řídit rizika i ve smyslu jiných požadavků a norem, které mají vliv na vaše podnikání (např. v oblasti environmentálních aspektů, pracovních rizik, fyzické bezpečnosti, managementu apod.).

Řízení rizik je nejen sestavit analýzu rizik, ale především umožnit sledování vývoje rizik a opatření k jejich eliminaci v reálném čase.

NAŠE SLUŽBY

ANALÝZA RIZÍK

VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK A PLÁNU ELIMINACE RIZIK

VÝKON FUNKCE MANAŽERA ŘÍZENÍ RIZÍK

ŘÍZENÍ RIZIK A PRAVIDELNÉ PŘEZKOUMÁNÍ RIZIK